Barion Pixel Adatkezelési tájékoztató - DateBox.hu

Adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

- DateBox Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2072 Zsámbék, Csap utca 786/7F.; Cégjegyzékszám: 13-09-212989), www.datebox.hu (a továbbiakban: „Weboldal”) -

amelyben tájékoztatjuk a honlapunk és webáruházunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét (a továbbiakban: „Felhasználó”) adatkezelési és adatvédelmi szabályainkról.

 1. Az adatkezelés során követendő alapelvek.

 

DateBox Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2072 Zsámbék, Csap utca 786/7F.; cégjegyzékszám: 13-09-212989; a továbbiakban:  „Szolgáltató”) Weboldalon keresztül nyújtandó szolgáltatásokhoz kapcsolódóan az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 

a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint a Felhasználó számára átláthatóan kezeljük.

b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.

c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

d) Szolgáltató minden észszerű és általában elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltató által kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.

e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy a Felhasználó csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

 

 1. Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait:

 a) a Felhasználónak - a Weboldalon elérhető - előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, ideértve a személyes adatok gyűjtését, rögzítését, rendszerezését, tárolását és felhasználását.

b) némely esetekben a Felhasználó adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ekkor Szolgáltaó e körülményre külön felhívja Felhasználó figyelmét.

c) bizonyos esetekben Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez Szolgáltatónak, vagy pedig harmadik személynek (Szolgáltató alvállalkozói) fűződik jogos érdeke, például a Weboldal és az azon elérhető Webáruház működtetése, fejlesztése és biztonsága.

 

 

 3. Szolgáltató adatai

 

A Szolgáltató székhelye: 2072 Zsámbék, Csap utca 786/7F.

A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 13-09-212989

Kapcsolattartás: Ujhelyi Krisztián

Levelezési cím: 2072 ZsámbékCsap utca 786/7F.

Szolgáltató telefonszáma: +36703288639

Szolgáltató email címe: hello@datebox.hu

Szolgáltató adószáma: 29257380-2-13

Szolgáltató tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége: Shopify, 151 O’Connor St Ground floor, Ottawa, ON K2P 2L8, Kanada

Szolgáltató az adatok kezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

 

NÉV

 

CÍM

 

TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE

Shopify

151 O’Connor St Ground floor, Ottawa, ON K2P 2L8, Kanada

IT szolgáltatás

GLS Hungary

2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

futárszolgálat

Shopify

151 O’Connor St Ground floor, Ottawa, ON K2P 2L8, Kanada

tárhelyszolgáltató

Provocateam Kft.

1203 Budapest, Téglaégető u. 8. Fszt. 1.

könyvviteli szolgáltatás

Shopify

151 O’Connor St Ground floor, Ottawa, ON K2P 2L8, Kanada

adatbázis karbantartás és feldolgozás

 

Direkt marketing és hírlevél szolgáltatással kapcsolatos adatfeldolgozók

  

Szolgáltató nyilatkozik, hogy amennyiben a fenti táblázatban meghatározott Szolgáltató által igénybe vett adatfeldolgozók illetve azok fenti táblázatban megjelölt adataikban változás következne be, úgy ezeket Szolgáltató jelen tájékoztatóban haladéktalanul módosítja.

 

A Szolgáltató által kezelt adatok:

Tevékenység          megnevezése és az adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt adatok

Időtartam

Nyilvántartási szám

Weboldal látogatása

Cél a Weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása,

a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása,

a látogatottság mérésére, statisztikai célok

Szolgáltató jogos érdeke

a IP cím

 a látogatás időpontja

a meglátogatott aloldalak adatai,

a Felhasználó által használt operációs rendszer és böngésző típusa

 

 

6 hónap

 

Regisztráció a Weboldalon

Cél a látogatóinknak teljesebb felhasználói élmény nyújtása, azonban a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások regisztráció nélkül is elérhetők

 

Felhasználó

hozzájárulás

vezetéknév, keresztnév

születési idő (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához)

e-mail cím

(amely a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges)

a regisztráció törléséig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig

 

Webáruház szolgáltatásainak igénybe vétele

Cél

a Felhasználók regisztrációja és nyilvántartása,

megrendelések kezelése és teljesítése,

a vásárlások, a számlázás és a kézbesítés kezelése,

panaszok kezelése, visszahívások ügyintézése,

Felhasználók szokásainak elemzése,

vásárlóinkkal kapcsolattartás.

 

 

 

 

 

Felhasználó

hozzájárulás

Felek közötti

szerződés

jogszabályi rendelkezés

(GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont,

Eker tv. 13/A §,

Számv. tv. 169. §).

 

 

 

 

teljes név,

 

telefonszám és e-mail cím,

a Felhasználó megrendeléseinek adatai (termék, mennyiség, ár, időpont),

fizetéssel kapcsolatos adatok

kiszállítással kapcsolatos adatok: kiszállítási határidő és kiszállítási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó)

számlázási név, természetes személy esetén teljes név,

számlázási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó).

 

 

 

webáruház működésének időtartama alatt határozatlan ideig, de legkésőbb az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig vagy a regisztráció törléséig

 

A szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje 5 év.

c)  A kiállított számláknak és azon iratoknak, melyek alapján a számlák kiállítása megtörtént, a megőrzési ideje 8 év.

 

 

 

Hírlevél szolgáltatás

Cél: kapcsolattartás,

Felhasználó értesítése az akciókról, promóciókról

 

hozzájárulás, Felhasználó általi feliratkozás a Szolgáltató hírlevél szolgáltatására

teljes név,

születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához)

hozzájárulás visszavonásáig, azaz hírlevélről történő leiratkozásig

 

 

Direkt marketing szolgáltatás

a Felhasználó vásárlói szokásainak elemzése alapján

személyre szabott ajánlatokat készítünk és küldünk,

üzletszerzési célból a Felhasználót megkeressük,

a Szolgáltató által forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról tájékoztatókat küldünk.

hozzájárulás

teljes név,

születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához)

e-mail cím,

telefonszám (nem kötelező)

a Felhasználó vásárlásainak adatai (nem kötelező)

direkt marketing szolgáltatásról leiratkozásig

 

Ügyintézés, panasz

észrevételre, panaszra válaszadás

jogi kötelezettség

teljes név

e-mail cím

telefonszám

levelezési cím

egyéb személyes üzenet

5 évig

 

 

Szolgáltató a Weboldalra latógatoktól csak akkor kéri személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni, illetve a webáruházunkban vásárolni szeretnének.

A regisztráció illetve a webáruház szolgáltatásainak igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célja a Szolgáltatónak.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Felhasználó a hello@datebox.hu e-mail, illetve az 1149 Budapest, Répásy Mihály utca 3. fsz. 6.  postacímen kérhet további tájékoztatást, és Szolgáltató a válaszát késedelem nélkül legfeljebb azonban 1 hónapon belül megküldi Felhasználó számára a Felhasználó által megadott elérhetőségre.

 

 

 4. Mit kell tudni még webáruházunk adatkezeléséről?

 

A személyes adatokat Felhasználó önkéntesen bocsátja Szolgáltató rendelkezésére a regisztráció, a vásárlás továbbá a Szolgáltatóval való kapcsolattartása során.  Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Felhasználó a felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének.

Szolgáltató tájékoztatja továbbá Felhasználót, hogy amennyiben Felhasználó nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy Szolgáltató vélelmezi, hogy a Felhasználó az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Felhasználó az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

a) a regisztráció törlésével,
b) az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
c) regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

   

  A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból –  3 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk (Pl. Számv tv. 169. § , Fogyv tv. 17/A §)

  Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Szolgáltató rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

   5. Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről?

   

  Felhasználó a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, a webáruház felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy a Felhasználó személyes adatait marketing célokra is felhasználhassa a Szolgáltató. Ebből következően – a hozzájárulás visszavonásáig – a Felhasználó adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeli a Szolgáltató és a Felhasználó részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küld és/vagy hírlevelet továbbít.

  Felhasználó a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

  Szolgáltató a regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekinti. Szolgáltató hangsúlyozza és egyúttal tájékoztatja Felhasználót, hogy a direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezi egyúttal a webáruházzal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának.

  Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból –  3napos határidővel vállaljuk.

   

   6. Egyéb adatkezelési kérdések

   

  Szolgáltató a Felhasználó adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatja, adatfeldolgozói esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítja, hogy ne használhassák az Felhasználó hozzájárulásával ellentétes célokra a Felhasználó személyes adatait. Szolgáltató külföldre a GDPR és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot.

  A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik a Szolgáltatót. Ezekben az esetekben Szolgáltatónak  az adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítenie kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

  Felhasználó személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védi a Szolgáltató, valamint biztosítja az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvja azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

  Szolgáltató felhívja azonban Felhasználó figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegye, a Weblapon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tud teljes felelősséget vállalni, ám a Szolgáltatóhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tart be a Felhasználó adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

   7. Felhasználó jogai és jogorvoslati lehetőségei

   

  Felhasználó az adatkezelésről

  1. a) tájékoztatást kérhet,
  2. b) kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
  3. c) tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
  4. d) bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
  5. e) a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

   

  Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

  Telefon: +36 (1) 391-1400

  Fax: +36 (1) 391-1410

  E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap:https://naih.hu/

   

  Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad a Szolgáltató által kezelt, illetve az általa – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

  a) adatairól,
  b) azok forrásáról,
  c) az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
  d) időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
  e) az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
  f) adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
  g) Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

    

   A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb azonban 1 hónapon belül adja meg tájékoztatását. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Felhasználó a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be Szolgáltatónak. A Felhasználó által már megfizetett költségtérítést Szolgáltató visszatéríti abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezelte vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Szolgáltató a tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatja meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

   Szolgáltató a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása Felhasználása jogos érdekét nem sérti.

   Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban vagy – Felhasználó hozzájárulásával – elektronikus úton közöli az elutasításának indokait és tájékoztatja Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

   Amennyiben Felhasználó tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül megvizsgálja a Szolgáltató és a döntéséről Felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben Szolgáltató úgy döntöt, hogy az Felhasználó tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

   Szolgáltató abban az esetben megtagadja a kérés teljesítését ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Felhasználó a Szolgáltató döntésével nem ért egyet, illetve ha Szolgáltató elmulasztja a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Felhasználó bírósághoz fordulhat.

   Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

    

    

    8. Főbb irányadó jogszabályok Szolgáltató tevékenységére

    

   1. a) a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
   2. b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)
   3. c) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
   4. d) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)
   5. e) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
   6. f) a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
   7. g) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)
   8. h) a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
   9. i) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

    9. Adatkezelési tájékoztató módosítása

    

   Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a Weboldalon történik.

   Hozzáadtad a kívánságlistádhoz
   Kívánságlista
   Ezt a terméket adtad hozzá a kosaradhoz:
   Kosárhoz