Barion Pixel Általános szerződési feltételek - DateBox.hu

Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) DateBox Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „Szolgáltató”), és a Szolgáltató által a www.datebox.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: „Ügyfél”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: „Felek”).

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Szolgáltató Adatai:

Név: DateBox Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely és levelezési cím: 2072 Zsámbék
, Csap utca 786/7F.
Cégjegyzékszám: 
13-09-212989
Adószám: 
29257380-2-13
Telefonszáma: +36703288639
Email cím: hello@datebox.hu

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Weboldalon található elektronikus áruházon (a továbbiakban: „Webáruház”) keresztül történik.

Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elkertv.”) szabályozza.

1.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Webáruház szolgáltatásai minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is elérhető.

1.4. Szolgáltató a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:78. § (1) bekezdésével összhangban jelen ÁSZF Weboldalon történő elérhetővé tételével biztosítja annak lehetőségét, hogy az ÁSZF tartalmát bárki megismerje. Szolgáltató nyilatkozik, hogy sem az ÁSZF tekintetében sem a Webáruházon keresztüli kereskedés során nem alkalmaz olyan szerződéses feltételt, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy olyan kereskedési gyakorlatot, amely a szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen eltérne.

1.5. Ügyfél a Webáruházból történő rendelés leadásával elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit.

 

1.6. Szolgáltató a Ptk. 6:82. § szakaszával összhangban az alábbiakról tájékoztatja az Ügyfelet:

a) A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi és ezen időn belül Ügyfél kérelmére azt Ügyfél rendelkezésére bocsátja.
b) A szerződés nyelve magyar.
c) A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
d) a szerződéskötés technikai lépéseit jelen ÁSZF 2. pontja szabályozza.

  2. AZ ÁRU, VÉTELÁR

  2.1. A Webáruházban elérhető áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk tekintetében a Webáruházon/Weboldalon lehet megismerni.

  2.2. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha az áru a Weboldalon nyújtott tájékoztatásnak megfelel vagy annál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

  2.3. A Weboldalon elérhető áruhoz – ahol ezt a jogszabályok előírják – annak használati utasítását Szolgáltató az áruhoz mellékeli.

  Amennyiben a használati utasítást az áru bármely okból adódóan nem tartalmazná, úgy Ügyfél köteles ezt haladéktalanul, az áru használatba vétele előtt Szolgáltató felé jelezni, aki a használati utasítást Ügyfél általi értesítést követő 5 napon belül megküldi Ügyfélnek.

  2.4. A Webáruházban megjelentetett termékképek helyenként csak illusztrációk, azok a valóságtól eltérhetnek.

  2.5. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza.

  Az áru vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.  

  2.6. A Webáruházból megrendelhető áruk árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webebáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

  A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés az áru vételárára nincs kihatással.

  2.7. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg számítástechnikai vagy egyéb rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

  3. A MEGRENDELÉS MENETE, SZÁLLÍTÁS, FIZETÉS

  3.1. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül nem csak regisztrált Ügyféltől fogadja el, azonban a megrendeléshez minden, az Ügyfél adataira vonatkozó, kötelezően kitöltendő mező maradéktalan kitöltése szükséges. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.)

  3.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott és az Ügyfél által a szerződés teljesítésének megkezdéséig nem korrigált rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

  3.3 Az Ügyfél a kiválasztott árukat az egyes árukra kattintást követően a „Kosárba rakom” gomb használatával teheti Kosarába.

  A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb felső sarkában található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes áruk kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető („Kiürítés”). Ezt követően az Ügyfél megrendelését véglegesítheti vagy visszatérhet a Webáruház felületére további váráslás céljából.

  3.4. Amennyiben az Ügyfél a megvásárlandó árut a kosárba rakta, a „Tovább fizetéshez” feliratra kattintva a megjelenő felületen választhatja ki a szállítási módot.

  3.5. A szállítás – az áru vételárán felül az Ügyfél által fizetendő díj ellenében - a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló partner a WEBSHIPPY Magyarország Kft. (székhely: 1044 Budapest, ezred utca 2. B2 ép. 13.; cégjegyzékszám: 01-09282775) közreműködésével történik az Ügyfél által a jelen ÁSZF 3.6. pontjában meghatározottak szerint megadott szállítási címre.

  3.6. A szállítási mód Ügyfél általi kiválasztását követően az Ügyfélnek a fizetési mód kiválasztására nyílik lehetősége. Ügyfél a készpénzben történő utánvételes és online bankkártyás fizetési módok közül választhat. A fizetési mód kiválasztásával egyidejűleg az Ügyfél  nyilatkozhat, hogy a szállítási cím megegyezik a számlázási címmel. Amennyiben az Ügyfél a számlázási címtől eltérő szállítási címet kíván meghatározni, úgy azt szintén ezen az oldalon teheti meg.

  3.7. Ügyfél a „fizetés véglegesítése” elnevezésű gombbal véglegesíti rendelése adatait és egyúttal adja le rendelését.

  3.7. Utánvételes fizetési mód választása esetén az Ügyfél az áru vételárán és a szállítási díjon felül a mindenkor hatályos utánvételi költséget is köteles megfizetni.

  3.8. Online bankkártyás fizetés esetén a Weboldal az erre alkalmas webfelületre irányítja át az Ügyfelet, ahol eleget tehet fizetési kötelezettségének.

  Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

  3.9. A jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően a Webáruházban leadott rendelés a Felek között létrejött szerződés Szolgáltató általi teljesítés megkezdéséig szabadon és következmény nélkül módosítható Szolgáltató részére küldött elektronikus levél útján. A megrendelés Ügyfél általi törlésére szintén a Szolgáltató általi teljesítés megkezdéséig van lehetőség, ezt követően az Ügyfelet a jelen ÁSZF 6. pontjában szabályozott elállási jog illeti meg.

  3.10. Szolgáltató az Ügyfél által választott fizetési módhoz igazodó és tartalmú – a vonatkozó jogszabályoknak, egyéb előírásoknak megfelelő – elektronikus számlát állít ki és küld meg Ügyfél részére az Ügyfél által megadott e-mail címre. Szolgáltató tájékoztatja Ügyfelet, hogy jelen pontban meghatározottakra tekintettel papír alapú számlát nem állít kis Ügyfél részére.

  4. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

  4.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Weboldalon, Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Kiürítés” feliratra kattintva).

  5. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, RENDELÉSEK VISSZAIGAZOLÁSA

  5.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 24 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza:


  -az Ügyfél által a vásárlás  során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk),

  -a rendelés azonosítóját,

  -a rendelés dátumát,

  -a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát,

  -szállítási költséget

  -és a fizetendő végösszeget.

  Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

  5.2. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 24 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.

  5.3. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.

  5.4. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Ptk. és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

  A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

  6. ELÁLLÁSI JOG

  Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

  Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

  a) a terméknek,
  b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
  c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

   Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

    

   6.1 ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK MENETE

   6.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.
   Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

   6.1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

   6.1.3. Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

   6.1.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

   6.1.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.

   A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

   6.1.6. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt árut indokolatlan késedelem nélkül a Szolgáltató részére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

   6.1.7.A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

   6.1.8. Az áru Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését.

   A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia.

   6.1.9. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

   6.1.10. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által Szolgáltatónak teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

   A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta az árut, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

   6.1.11. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

   6.1.12. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

   6.1.13. Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

   6.1.14. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

   7. JÓTÁLLÁS

   7.1. Kötelező jótállás

   7.1.1.A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Ptk. és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási illetve kötelező jótállási kötelezettség nem terheli.

   8. SZAVATOSSÁG

   8.1. Kellékszavatosság

   8.1.1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

   8.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

   8.1.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

   Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

   8.1.4. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

   8.1.5. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

   8.1.6. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

   8.1.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával).

   Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni.

   A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

   8.1.8. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

    

   9.2. Termékszavatosság

   9.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – az 8.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

   9.2.2. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

   Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

   9.2.3. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

   9.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

   9.2.5. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni.

   A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

   9.2.6. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

   9.2.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

   9.2.8. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

   1. a) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
    b)a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
    c) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

   9.2.9. A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

   10. FELELŐSSÉG

   10.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.


   10.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

   10.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért.

   Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

   10.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

   10.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

   10.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el.

   Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

   10.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

   11. SZERZŐI JOGOK

   11.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll.

   11.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

   A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

   11.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

   A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

    

    

   12. PANASZÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

   12.1. Panaszügyintézés

   Az Ügyfél az áruval vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

   Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)

   • Cím: 2072  Zsámbék, Csap utca 786/7F.
    • E-mail: hello@datebox.hu

   Az Ügyfél az áruval vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogást 12.1. pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.

   A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi.

   Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

   A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató a korábbi megrendelés azonosító számához rögzíti, ami a panasz visszakereshetőségét segíti.

   A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

   A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

   A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 12.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken fogadja.

   12.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

   Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

   a) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.

    Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

    b) Békéltető testület.

     A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

     Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

     c) Bírósági eljárás.

      Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

      13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

      13.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

      13.2. A Szolgáltató szaküzleteiben és internetes áruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.

      13.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.

      13.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.
      Hozzáadtad a kívánságlistádhoz
      Kívánságlista
      Ezt a terméket adtad hozzá a kosaradhoz:
      Kosárhoz